Ľudské práva a národnostné menšiny

12.04.2010 14:30

Sekcia ľudských práv a menšín je odborným pracoviskom Úradu vlády SR, ktoré sa zaoberá problematikou ľudských práv, národnostných menšín a etnických skupín ako aj otázkami spolupráce s mimovládnymi neziskovými organizáciami.

 

Ďalšie informácie nájdete tu:

www.mensiny.vlada.gov.sk/index.php?ID=459