Slovenská asociácia sociálnych antropológov

21.08.2010 19:21

 

Slovenská asociácia sociálnych antropológov (v skratke SASA) je občianskym združením v zmysle zákona č. 80/1990 Z.z. o združovaní občanov, ktoré bolo zaregistrované dňa 14. 2. 2007. Slovenská asociácia sociálnych antropológov združuje profesionálnych sociálnych antropológov, odborníkov z iných oblastí, ktorí sa o sociálnu antropológiu zaujímajú, študentov sociálnej antropológie a príbuzných disciplín, ako aj akýchkoľvek záujemcov o sociálnu a kultúrnu antropológiu.

SASA má ambíciu byť zároveň profesionálnym združením, ktoré bude všestranne napomáhať rozvíjanie antropológie ako vedy, ako aj združením záujemcov o túto zaujímavú oblasť sociálnych vied.

Odkaz tu: antropologia.sk/o-nas.html