Antropologický slovník

Antropologický slovník

Stovky hesiel sa venujú premenám ľudskej obživy, osídlenia, organizácie spoločnosti, technológií, sexuality, rituálov, mytológie a kultúry. Oproti antropologickým slovníkom, ktoré vychádzajú v anglicky hovoriacich zemiach, sa české encyklopedické dielo venuje aj dejinám literatúry a umenia.

Info tu: www.ulozto.sk/9627144/antropologicky-slovnik-pdf

 

Ak si slovník nechcete stiahnuť je možnosť využiť antropologický slovník on line:

is.muni.cz/do/1431/UAntrBiol/el/antropos/slovnik.html