Kultúrna a sociálna antropológia

Kultúrna a sociálna antropológia

Kniha ponúka obsiahle a podrobné profily pätnástich významných predstaviteľov sociálnej a kultúrnej antropológie, od zakladateľov Taylora, Frazera a Boasa, cez Malinowského, Evans-Pritcharda, až po Geertza a Lévi-Straussa.

Info tu: www.ulozto.sk/9626982/ksa-pdf