Časopis Kultúra - FB

15.04.2010 10:26

     Je to súkromný časopis venovaný otázkam kultúry v najširšom zmysle slova, kultúry ako prejavu inteligentnej činnosti človeka. Venuje sa otázkam myslenia, teológie, politiky, spoločenského vedomia, dejín, literatúry a umenia v kontexte kresťanskej morálky.Vo forme PDF.

 

Dostupné na:

www.kultura-fb.sk/new/index.php