Čo je filozofia?

08.05.2010 22:00

V tomto príspevku sa dozviete o vzniku a podstate filozofie, vniku filozofického myslenia, vymedzeniu predmetu filozofia, štruktúre filozofie a iné. Dozviete sa aj o základných filozofických smeroch a na konci sú vysvetlené základné filozofické pojmy.

V PDF formáte na 25 stranách.

Info tu: web.tuke.sk/ksv/filozofia.pdf