Doplnenie do menu

14.05.2010 01:05

Rozšírila som Menu - Antropológia o podstránku - Filozofia. Už je tam niekoľko príspevkov. Tieto sme mali na štátnice na bakalársky titul pre odbor kultúrna a sociálna antropológia UKF v Nitre. Určite to pomôže aj iným, napr. stredoeurópska areálová kultúra :)