Doplnenie v menu

11.04.2010 22:10

V menu je Antropológia doplnená o kategórie : národnostné menšiny, región, osveta. Postupné dopĺňanie daných kategórií. Ak si tam niečo našiel(a), čo by ťa zaujímalo, tak napíš. Ak som mala požadované poznámky, tak som zatiaľ vždy poslala.