Francis Bacon

09.05.2010 01:35

 

     Jeho meno rezonuje v období „zlatého veku“ Anglicka. Slúžil korune,  parlamentu aj ľudstvu. Zažil životné vzostupy i pád, ktorý ho vrhol do náručia vedy a tu vyoral brázdu k posunu ľudského myslenia. Od začiatku jeho politickej kariéry uplynulo 425 rokov.

Článok a obrázky.