Kognitívna antropológia 2

21.08.2010 20:31

V tejto podkapitole sa pokúsime ukázať, prečo považujeme kognitívnu antropológiu za nevyhnutnú pri vysvetlení (mnohých) sociálnych a kultúrnych javov. Takýto argument by samozrejme nemohol ani len začať, keby sme neukázali, že kognitívna antropológia predstavuje prínos a obohatenie pre sociálnu a kultúrnu antropológiu.

Celý text nájdete tu: www.anti-me.wz.cz/kognantro2.htm