Kognitívna antropológia 1

21.08.2010 20:22

 

Táto kapitola má dva hlavné ciele: na jednej strane, uviesť čitateľov do kognitívnej antropológie; na strane druhej, predviesť čitateľom, ako kognitívna antropológia tematizuje a rieši svoje výskumné problémy.

Viacej o téme tu: www.anti-me.wz.cz/kognantro1.htm