KSA

10.07.2011 15:44

Aký je rozdiel medzi kultúrnou a sociálnou antropológiou? V tomto odkaze nájdeš odpoveď. Taktiež aj vymedzenie predmetu, a ich definície, typológiu spoločností - archaickej, tradičnej a modernej, typológia rituálov, mágie, násilia a tabu. Okrem iného si môžete prežítať aj o príbuzenských systémoch, rôznych druhoch rodinného súžitia a na konci sú uvedené základné antropologické školy a ich predstavitelia.

Info: sp.machac.net/temp/5rocnik/pz_kasa.pdf