Metodologické aspekty reflexie regionálnej kultúry (kulturologická reflexia ketegórie región; regionálne kultúrne centrum a jeho okolie; mesto ako centrum kultúrneho života)

12.04.2010 13:03

V kulturologickej reflexii sa kategória región vyskytuje hlavne ako:

- geografický pojem regiónu - ide o jeho geografické limity (pohoria, rieky) a

                                           centrum ( obvykle správne centrum);

- historický región - súvisí s lokalizáciou správneho centra, resp. centier a okolia,

                             ktoré toto centrum spravovalo, či spravuje (už v minulosti,

                             historicky);

- kultúrny región - je charakterizovaný svojbytnosťou, pôvodnými kultúrnymi

                           formami, špecifickosťou foriem kultúrnych univerzálií (symboly,

                           špecifiká jazyka, noriem, hodnôt), kultúrnych vzorcov, inštitúcií;

 

Región sa skúma aj v súvislosti s dynamikou rozvoja antropológie mesta (urbánna antropológia) a to asi od 60. rokov. A z tohto pohľadu sa vyskytujú 2 problémy, ktoré treba reflektovať:

a) vzťah regionálneho kultúrneho centra a okolia, ktorý môže mať viacero

   podôb:

- centrum ako výrazná kultúrna entita pôsobiaca modelovo, inšpiratíve,

  neprekáža rozvoju kultúrnych aktivít v ostatných častiach regiónu,   

  napomáha im, resp. podporuje, vyvoláva ich - je tu výrazná spätná väzba

  - okolie potom pôsobí nielen ako zdroj a priestor kultúrnej tvorby, ale aj

  ako nevyhnutný doplnkový prvok, bez ktorého by regionálna kultúra stratila

  svoju jedinečnosť;

- mesto ako jediné centrum kultúrneho života, nezaujíma sa o kultúrnu

  tvorbu okolia, sústreďuje sa a preferuje vlastné kultúrne aktivity - takýto 

  prehliadajúci vzťah k okoliu vedie k stagnácii a umŕtveniu kultúrnej činnosti;

b) vzťah typu metropola a vidiek:

- v metropole sa sústreďujú najvýznamnejšie kultúrne aktivity - regióny, čo mimo

  centra metropoly sa chápu ako periférne, neplnohodnotné a každá ich aktivita

  je bezvýznamná.

  To čo sa na dlhšie obdobie dáva na okraj sa potom stáva zdrojom napätia

  a konfliktov, kríz, ktoré môžu mať rôzne vyústenie:

- orientácia regionálnej kultúry na minulosť a translantácia jej hodnôt

  do prítomnosti - zdôrazňovanie historických pamiatok, významných osobností,

  sebapresadzovanie;

- rezignácia vedúca k útlmu regionálneho kultúrneho života, odumieranie

  kultúrnych inštitúcií;

- orientácia na konzum predmetov masmediálnej kultúry, priemyslu kultúry,

  môže to viesť k úpadku vkusu, rozmáha sa gýč, neprimerane sa zjednodušuje

  životný štýl (kopíruje sa život v metropole), strácajú sa špecifické znaky

  kultúrneho regiónu;

 

Entita je filozofický pojem na označenie niečoho, čo má vlastnú existenciu, a nemusí to byť materiálna existencia. Tento pojem sa často používa vo filozofii na označenie celkov, pre ktoré neexistuje ustálené pomenovanie v bežnej reči.

Entita - podstata; to čo je; niečo jestvujúce, hoci aj abstraktné; vo fyzike jadro, atóm; objekt, o ktorom je v databáze uložená informácia

Reflexia - zrkadlenie, odrážavosť; premýšľanie, zahĺbenie sa, rozjímanie; sebapoznanie; zváženie okolností a súvislostí