Národ. menš. na Slovensku

12.04.2010 14:38

Národnostné menšiny na Slovensku 2003. Zostavil Róbert Dohányos, Gábor Lelkes, Károly Tóth. Vydavateľstvo Lilium Aurum. Kniha v PDF formáte.

 

Dostupné na: mek.niif.hu/02500/02539/02539.pdf