Odpusť - napísané v r. 2003

29.12.2009 02:03

Odpusť

 

Odpusť tých krátkych chvíľ bez teba,

Odpusť, že dotýkať iného som chcela,

Odpusť, že do iných očí hladím,

Odpusť mi tých niekoľko krátkych hodín.

 

Odpusť aj hviezdam, čo boli nám svedkom,

Odpusť  aj zemi, čo nechala nás ísť,

Odpusť aj slnku, čo svietilo nám sladko,

Odpusť aj noci, že dovolila sniť.