Sociálna a kultúrna antropológia

21.08.2010 19:44

 

Základy k sociálnej a kultúrnej antropológie položili na konci 19. storočia evolucionistickí vedci, ktorí svoje diela písali na základe druhotných prameňov - správ cestovateľov, misionárov a koloniálnych úradníkov. Tento vedný obor sa vymedzil predmetom záujmu - na rozdiel od sociológie, ktorá sa zaoberala štúdiom západnej, euro-americkej civilizácie, mala sociálna a kultúrna antropológia skúmať mimoeurópske spoločnosti a etniká. Vznik tejto vednej disciplíny do značnej miery súvisel s dopytom zo strany britskej koloniálnej správy, ktorá potrebovala porozumieť cudzím kultúram, aby im mohla účinne vládnuť.

Článok pokračuje na odkaze tu:

www.rozvojovevzdelavanie.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=410:socia-a-kult-antropol&catid=21:pojmy&Itemid=161