Francis Bacon

Francis Bacon

V útlom nedokončenom dielku Nová Atlantída vylíčil Bacon svoju predstavu o ďalšom pokroku vedeckého bádania, ktoré v jeho dobe činilo prvé kroky k samotnej existencii a rozbíjalo okovy stredovekej scholastiky.

Info tu: www.ulozto.sk/9627646/nova-atlantida-pdf