Sociológia

Sociológia a načo nám slúži

25.02.2011 00:22
          Názov sociológia vznikol spojením latinského societas - spoločnosť a gréckeho logos - slovo. Sociológia by teda mala byť vedou o spoločnosti. Vysvetľuje javy, ktoré v spoločnosti vidíme, zo sociálnych príčin. Zujíma sa predovšetkým o to, čo sa deje...